مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز : انجمن آمار ایران

  مدیر مسئول و سردبیر:  

محسن محمدزاده  ( mohsen_mmodares.ac.ir )

   هیئت تحریریه:  

 جعفر احمدی                       استاد گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

 حمید پزشک                        استاد گروه آمار، دانشگاه تهران

 رحیم چینی پرداز                   استاد گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز

 غلامرضا محتشمی برزاداران     استاد گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد

 موسی گلعلی زاده                       دانشیار گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس

 محسن محمدزاده              استاد گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس

 نادر نعمت الهی                   استاد گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبائی

ویراستاران:

افشین فلاح و محسن محمدزاده

مدیران فنی:

مینا نوروزی‌ راد و نرگس ملائکه

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب