مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نشانی دفتر مجله:

  تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، دفتر مجله علوم آماری، کد پستی 1411713116، صندوق پستی 134-14115

  تلفن: 82883483 - 021

دورنگار: 82883483 -021

 پست الکترونیکی:      amar@modares.ac.ir 

 سایت مجله:    http://JSS.irstat.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب