مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن آمار ایران
آدرس دفتر:
تهران، خیابان فلسطین، (بین بزرگمهر و انقلاب)، بن بست نجم، پلاک ۲، طبقه دوم، واحد ۱۱
نشانی پستی: تهران صندوق پستی ۱۶۱۴-۱۵۸۱۵
 تلفن: ۰۲۱۶۶۴۹۵۵۴۰
 دورنگار:   ۰۲۱۶۶۴۹۹۸۲۷
 آدرس الکترونیکی: info@irstat.ir


 مجله علوم آماری
آدرس دفتر:
 تهران، تقاطع جلال آل احمد و چمران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم ریاضی، دفتر مجله علوم آماری
نشانی پستی: تهران صندوق پستی ۱۳۴-۱۴۱۱۵
 تلفن و دورنگار: ۰۲۱۸۲۸۸۳۴۸۳
 آدرس الکترونیکی: amar@modares.ac.ir / jss@irstat.ir
 
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.57.16.fa
برگشت به اصل مطلب