مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- فرم تعهد نامه
تعهد نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

از نویسندگان محترم تقاضا می شود فرم تعهد نامه را پس از تکمیل برای دفتر انجمن ارسال فرمایند.

جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.65.17.fa
برگشت به اصل مطلب