مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/17 | 

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا را کلیک کنید.

   

از نویسندگان محترم تقاضا می‌شود فرم تعارض منافع را پس از تکمیل اسکن کرده و آن را ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find.php?item=1.77.27.fa
برگشت به اصل مطلب