مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران- هیات تحریریه
اعضای هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  صاحب امتیاز : انجمن آمار ایران

  مدیر مسئول و سردبیر:  

محسن محمدزاده  ( mohsen_mmodares.ac.ir )

   هیئت تحریریه:  

 جعفر احمدی                       استاد گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد (ahmadi-jum.ac.ir)

 حمید پزشک                        استاد گروه آمار، دانشگاه تهران (pezeshkut.ac.ir)

 رحیم چینی پرداز                   استاد گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز  (chinipardaz_rscu.ac.ir)

 غلامرضا محتشمی برزاداران     استاد گروه آمار، دانشگاه فردوسی مشهد (grmohtashamium.ac.ir)

 موسی گلعلی زاده                دانشیار گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس (golalizadehmodares.ac.ir)

 محسن محمدزاده              استاد گروه آمار، دانشگاه تربیت مدرس (mohsen_mmodares.ac.ir)

 نادر نعمت الهی                   استاد گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبائی (nematollahiatu.ac.ir)

ویراستاران:

 محسن محمدزاده

مدیر فنی:

 نرگس ملائکه

نشانی مطلب در وبگاه مجله علوم آماری – نشریه علمی پژوهشی انجمن آمار ایران:
http://jss.irstat.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب